Privacy beleid Fietsen op Maat

Fietsen op Maat respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Fietsen op Maat heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Fietsen op Maat.

Delen met derden
Fietsen op Maat zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding
Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Fietsen op Maat gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Fietsen op Maat, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens
Fietsen op Maat kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Fietsen op Maat en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fietsen op Maat verstrekt.

Bij Fietsen op Maat kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je rekeningnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Fietsen op Maat verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Fietsen op Maat je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans het geven van advies en/of het leveren van goederen.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Fietsen op Maat. En over nieuws op het gebied van fietshulpmiddelen, als je je met een opt-in hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Fietsen op Maat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Fietsen op Maat zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies
Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Fietsen op Maat maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Fietsen op Maat maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics
Fietsen op Maat maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Fietsen op Maat.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fietsen op Maat heeft hier geen invloed op.

Fietsen op Maat heeft Google geen toestemming gegeven om via haar verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@fietsenopmaat.com

Fietsen op Maat zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer
Fietsen op Maat is gerechtigd de inhoud van dit privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
https://fietsenopmaat.com is de website van Fietsen op Maat. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 58717781.
E-mailadres: info@fietsenopmaat.com